Ako objednať

Obraz z detskej kresby

ilustracia-proces copy.jpg
PODMIENKY

Za vopred dohodnutú sumu je objednávajúcemu dodaný jeden (+1) výtlačok graficky upravenej detskej kresby v požadovanom formáte na materiál vopred dohodnutý. Za poskytnutie vlastníctva je objednávajúci recipročný dodaný jeden výtlačok na papieri (matný papier 200 g / m2) do formátu A3. Objednávajúci súhlas, že obraz-dielo vytvorené z kresieb dodaných objednávateľom po spracovaní ostáva iným vo vlastníctve zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže ďalej dotvárať a inak používať kresby dodané objednávajúcim. Danou farebnosťou sa zaoberá také dielo, ktoré sa odlišuje od možného - druhotného použitia a stáva sa tak jedinečným autorským výtlačkom.

CENY

TLAČ NA PAPIER (matný papier 200g / m2) DO FORMÁTU A3 (297x420cm) - 185eur

S rámom + pasparta - 250eur

(Rám je dodaný podľa dohody. Vždy je však taký ako formát A3)

TLAČ NA PAPIER (matný papier 200g / m2) DO FORMÁTU A2 (420x594cm) - 240eur

S rámom + pasparta - 295eur

VÄČŠIE FORMÁTY ALEBO TLAČ NA PLÁTNO - cena dohodou Možnosť vyhotovenia jedinečných diel, pracovať dotvoreného akrylovými farbami metalických odtieňov. Toto dielo je tlačené v jednokusovom náklade a danej farebnosti a formáte sa netlačia ďalšie kópie.

Portrét

portret-proces copy.jpg

PODMIENKY

Zloženie: 100% bavlna.

Vytvorenie portrétu na objednávku je podmienené dodaním podkladu - fotografie od objednávajúceho. Fotografia môže byť poslaná emailom, musí byť však vo vysokej kvalite (digitálny fotoaparát, poprípade vysoko kvalitné fotoaparáty na mobil), aby bolo možné vytvoriť portrét čo najdôverihodnejšie.

CENY

Zloženie: 100% bavlna.

Ceny sa vyvíjajú na základe požiadaviek na akékoľvek materiály, ktoré majú mať portrét vytlačený (papier, plátno, + rám, atď.). Základná cena vytvorenia portrétu je - 230 eur Ostatné náklady sa následne pripočítajú k cene.

V prípade, že objednávajúci má k dispozícií len podklad-foto v nízkom rozlíšení (foto-portrét určený na bežný mobilný telefón) je možné vytvoriť portrét v jednoduchom výstupe - s menej podrobnosťou.

Cena za vytvorenie nejakého portrétu je 190 eur + náklady na tlač (podľa potrieb zákazníka).