Zásady ochrany osobných údajov

Aký typ informácií zhromažďujeme?


Prijímame, zhromažďujeme a ukladáme všetky informácie, ktoré zadáte na našom webe, alebo nám ich poskytujeme iným spôsobom. Ďalej zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača k internetu; Prihlásiť sa; emailová adresa; heslo; informácie o počítači a pripojení a história nákupov. Môžeme použiť softvérové nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách vrátane časov odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii so stránkami a metód použitých na opustenie stránky. Zhromažďujeme tiež informácie umožňujúce identifikáciu osôb (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie); platobné podrobnosti (vrátane informácií o kreditnej karte), komentáre, spätná väzba, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Ako zhromažďujeme informácie?

Keď uskutočňujete transakciu na našom webe, v rámci procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité iba z konkrétnych dôvodov uvedených vyššie.

Prečo zhromažďujete také osobné informácie?

Takéto neosobné a osobné informácie zhromažďujeme na nasledujúce účely:

Poskytovať a prevádzkovať Služby;
Poskytovať našim používateľom nepretržitú pomoc zákazníkom a technickú podporu;
Aby sme mohli kontaktovať našich návštevníkov a používateľov pomocou všeobecných alebo prispôsobených oznámení týkajúcich sa služieb a propagačných správ;
Vytvárať agregované štatistické údaje a ďalšie agregované a / alebo odvodené neosobné informácie, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a vylepšovanie našich služieb;
Dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia.

Ako ukladáte, používate, zdieľate a zverejňujete osobné informácie návštevníkov svojich stránok?

Naša spoločnosť je hostená na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz Wix.com a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za bránou firewall.

Všetky brány pre priame platby ponúkané webom Wix.com a používané našou spoločnosťou zodpovedajú štandardom stanoveným PCI-DSS, ktoré riadi Rada pre bezpečnostné normy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s informáciami o kreditných kartách naším obchodom a jeho poskytovateľmi služieb.

Ako komunikujete s návštevníkmi svojich stránok?

Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašom účte, riešili problémy s vaším účtom, riešili spory, vyberali poplatky alebo dlžné prostriedky, dotazovali sa vašich názorov prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, zasielali aktualizácie o našej spoločnosti alebo podľa potreby. aby sme vás kontaktovali s cieľom vynútiť dodržiavanie našej používateľskej zmluvy, príslušných vnútroštátnych zákonov a akýchkoľvek ďalších dohôd, ktoré s vami môžeme mať. Za týmto účelom vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ a poštovej pošty.

Ako používate súbory cookie a ďalšie sledovacie nástroje?

...

Ako môžu návštevníci vášho webu odvolať súhlas?

Ak už nechcete, aby sme vaše údaje spracovávali, kontaktujte nás na adrese info@uniquemoment.art alebo nám pošlite poštu na adresu: wasabi.one ks, Hrachová 6, 82105 Bratislava, Slovensko.

Aktualizácie pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto ich prosím pravidelne kontrolujte. Zmeny a vysvetlenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách urobíme zásadné zmeny, budeme vás tu informovať, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak existujú, používame a / alebo zverejňujeme to.

Dotazy a vaše kontaktné informácie

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, upraviť alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, môžete nás kontaktovať na adrese info@uniquemoment.art alebo nám poslať e-mail na adresu: wasabi.one ks, Hrachová 6, 82105 Bratislava, Slovensko.